prawo-opole

Prawo to zbiór norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo. Norm tych należy przestrzegać pod groźbą sankcji. Na straży prawa stoi państwo, mające do dyspozycji aparat przymusu. Prawo jest uporządkowane i dzieli się na kilka rodzajów.

Gałęzie prawa

Prawo konstytucyjne – to normy zawarte w ustawie zasadniczej (konstytucji), które regulują podstawowe instytucje ustroju państwowego oraz stosunek władzy państwowej do jednostki.

Prawo administracyjne – to jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem państwa, w związku z tym często się zmienia. Na jego kształt ma wpływ bieżąca polityka. Kancelaria Prawna Przemysława Malinowskiego specjalizuje się w prawie administracyjnym i służy pomocą w każdej sprawie związanej z tą dziedziną.

Prawo karne – to gałąź prawa, regulująca prawo w zakresie czynności niedozwolonych.

Prawo cywilne – określa stosunki majątkowe i niemajątkowe, które wynikają z ochrony udzielanej przez prawo cywilne dobrom osobistym. Jest to prawo związane ze sprawami życia codziennego.

Znajomość prawa bardzo się przydaje, ale potrzeba wielu lat, by stać się specjalistą w tym zakresie.
Jeśli potrzebujesz doradztwa prawnego, skontaktuj się z naszą kancelarią.